Tìm nhà cung cấp

Tìm bác sĩ phù hợp cho bạn

Có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp dịch vụ chính của bạn là chìa khóa để duy trì sức khỏe tốt. Điều quan trọng là bạn phải tìm được một “người phù hợp” và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính trong lần khám đầu tiên của bạn.

Các cuộc hẹn có thể được lên lịch với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính của bạn, hoặc bạn có thể yêu cầu một cuộc hẹn cho các dịch vụ chăm sóc răng miệng, sức khỏe hành vi hoặc thai kỳ. Tuy nhiên, các dịch vụ chăm sóc đặc biệt, chẳng hạn như đo thị lực, podiatry, vật lý trị liệu, v.v. chỉ có thể được lên lịch khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính giới thiệu.