• Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lớn và gia đình
 • Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và Tâm thần
 • Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Sinh sản
 • Dịch vụ đặc biệt

Giờ

Giờ khám bệnh

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu:
  8:30 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ tư:
  9:30 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Thông tin

Phương tiện công cộng

Để cập nhật thông tin giao thông công cộng, hãy truy cập https://marintransit.org

Đậu xe

Có chỗ để xe tại phòng khám. Vị trí này có chung một bãi đậu xe với một số tòa nhà và doanh nghiệp khác.

Want to see a provider?

Tell us about your needs and we'll match you up with the right team.

Find a Provider

Locations near you.

Find a Clinic

Have questions? Give us a call.

415.448.1500

Do you need to see a doctor?

Appointments

Your support changes lives.

9 Ways to Donate

Compassionate care for all of our community.