• Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, người lớn và gia đình
 • Sản phụ khoa
 • Sức khỏe hành vi và tâm thần
 • Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Sinh sản
 • Khúc xạ nhãn khoa
 • Phòng khám chăm sóc bệnh truyền nhiễm và STD
 • Phòng thí nghiệm
 • Dịch vụ đặc biệt

Giờ

Giờ khám bệnh

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  8:30 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ tư:
  9:30 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Giờ phòng thí nghiệm

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  7:30 sáng – 4:30 chiều
 • Thứ tư:
  9:30 sáng đến 4:30 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Thông tin

Phương tiện công cộng

Để cập nhật thông tin giao thông công cộng, hãy truy cập https://marintransit.org

Đậu xe

Có chỗ để xe tại phòng khám. Bãi đậu xe được dùng chung với Cơ sở Y tế và Sức khỏe Quận Marin cũng như một cửa hàng tạp hóa lớn.

Want to see a provider?

Tell us about your needs and we'll match you up with the right team.

Find a Provider

Locations near you.

Find a Clinic

Have questions? Give us a call.

415.448.1500

Do you need to see a doctor?

Appointments

Your support changes lives.

9 Ways to Donate

Compassionate care for all of our community.