Novato North: 6100 Redwood Blvd., Novato, CA 94945

 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lớn và gia đình
 • Sản phụ khoa
 • Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Sinh sản
 • Dịch vụ Sức khỏe Hành vi và Tâm thần
 • Khúc xạ nhãn khoa
 • Dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống
 • Tiệm thuốc
 • Dịch vụ đặc biệt

Giờ khám bệnh

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  8 giờ sáng – 5 giờ chiều
 • Thứ tư:
  9:15 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Giờ hiệu thuốc

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  8:30 sáng – 4:30 chiều
 • Thứ tư:
  9:15 sáng đến 4:30 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Novato South: 6090 Redwood Blvd., Novato, CA 94945

 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, người lớn và gia đình
 • Sản phụ khoa
 • Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình và Sức khỏe Sinh sản
 • Dịch vụ sức khỏe răng miệng cho trẻ em và người lớn
 • Nha khoa phòng ngừa, phục hồi và khẩn cấp
 • Sức khỏe hành vi và tâm thần
 • Dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống
 • Phòng thí nghiệm
 • Phóng xạ học
 • Dịch vụ đặc biệt
 • Phòng khám thiếu niên bí mật

Giờ khám bệnh

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  8 giờ sáng – 5 giờ chiều
 • Thứ tư:
  9:15 sáng – 5:00 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Giờ khám nha khoa

 • Thứ Hai – Thứ Ba – Thứ Năm – Thứ Sáu – Thứ Bảy – Chủ Nhật:
  8 giờ sáng – 5 giờ chiều; Đóng cửa vào bữa trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa
 • Thứ 4 ngày 1 & 5:
  10:15 sáng – 5:00 chiều; Đóng cửa vào bữa trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa
 • Thứ 4 thứ 2, 3 & 4:
  9:30 sáng – 5:00 chiều; Đóng cửa vào bữa trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa

Giờ phòng thí nghiệm

 • Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu:
  8:00 sáng đến 4:30 chiều
 • Thứ tư:
  9:15 sáng đến 4:30 chiều
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Giờ X quang (X-Ray)

 • Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu (chỉ theo hẹn):
  8:30 sáng – 4:30 chiều * Yêu cầu giấy giới thiệu của bác sĩ
 • Thứ tư (chỉ theo hẹn):
  9:15 sáng – 4:30 chiều * Yêu cầu giấy giới thiệu của bác sĩ
 • Thứ bảy Chủ Nhật:
  Đóng cửa

Thông tin

Phương tiện công cộng

Để cập nhật thông tin giao thông công cộng, hãy truy cập https://marintransit.org

Đậu xe

Có chỗ để xe tại phòng khám. Hai tòa nhà phòng khám có chung diện tích bãi đậu xe rộng.

Want to see a provider?

Tell us about your needs and we'll match you up with the right team.

Find a Provider

Locations near you.

Find a Clinic

Have questions? Give us a call.

415.448.1500

Do you need to see a doctor?

Appointments

Your support changes lives.

9 Ways to Donate

Compassionate care for all of our community.