Cổng thông tin khách hàng của Phòng khám cộng đồng Marin

Kết nối với chúng tôi vì sức khỏe của bạn!

MCC Medical Connect và MCC Dental Connect.
Cách nhanh chóng và dễ dàng của bạn để liên lạc với chúng tôi.

MCC Dental Connect

MCC Medical Connect

Với MCC Medical Connect MCC Dental Connect , bạn có thể kết nối với MCC thông qua một môi trường thuận tiện, an toàn và bảo mật bằng cách sử dụng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của mình để:

  • Gửi tin nhắn không khẩn cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và nha khoa chính của bạn, và nhóm chăm sóc.
  • Yêu cầu một cuộc hẹn không khẩn cấp trong phạm vi ngày và giờ được ưu tiên.
  • Nhận câu trả lời cho Câu hỏi về Thanh toán và Giới thiệu.
  • Xem lại của bạn kết quả phòng thí nghiệm y tế.
  • Có quyền truy cập vào một loạt các tài liệu y tế và giáo dục sức khỏe và tài nguyên.

Để biết thêm thông tin, hãy hỏi tại Quầy lễ tân và đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay!

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ CNTT theo số (415) 755-2575.

Want to see a provider?

Tell us about your needs and we'll match you up with the right team.

Find a Provider

Locations near you.

Find a Clinic

Have questions? Give us a call.

415.448.1500

Do you need to see a doctor?

Appointments

Your support changes lives.

9 Ways to Donate

Compassionate care for all of our community.