Chúng tôi quan tâm đến Marin

Chạm vào cuộc sống thông qua sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe của bệnh nhân và cộng đồng.

Lời hứa của chúng tôi là cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lấy bệnh nhân làm trung tâm với chất lượng cao, hiệu quả về mặt chi phí và văn hóa.

Bạn cần những dịch vụ nào hôm nay?

  • Primary Care
  • Behavioral Health
  • Dental
Cuộc hẹn

Dịch vụ

Nguồn lực cho Bệnh nhân

Địa điểm

Về chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Các bác sĩ, nha sĩ, nhân viên chăm sóc sức khỏe giỏi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Giới thiệu về Nhà cung cấp của chúng tôi

Phục vụ hạt Marin
trong hơn 40 năm.

Tại Marin Community Clinics, chúng tôi là một “gia đình giúp đỡ các gia đình khác trong cộng đồng” và chúng tôi luôn phấn đấu để trở nên tốt hơn cho mọi người và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Learn More

Các vị trí gần bạn.

Tìm một phòng khám

Có một vài câu hỏi?
Gọi cho chúng tôi.

415.448.1500

Bạn có cần
gặp bác sĩ?

Cuộc hẹn

Sự hỗ trợ của bạn
thay đổi cuộc sống.

9 cách quyên góp

Nhân ái chăm sóc cho
tất cả cộng đồng của chúng tôi.